Podpěrný stojan PS 100

Traverza PS 100 je další možný podpěrný systém, který lze přikoupit do Vaší dílny.

Podpěrný stojan je samostatné zařízení sloužící k podkládání nadzvednutých dopravních prostředků (nákladních automobilů, autobusů, trolejbusů, aj.) při provádění servisních prací.

Nosnost tohoto příslušenství je 10 tun.

Více informací naleznete v přiloženém prospektu.

Související produkty