Pneumatický jámový zvedák pro STK JZ-P 2/500

Tento typ jámového zvedáku je vyráběn s nosností 2 t a zdvihem 500 mm. Pneumatický jámový zvedák je zařízení určené ke zvedání částí motorových vozidel a jednotlivých agregátů při opravách a ve stanicích technických kontrol. Zvedák je schválen pro provoz na STK.

Pneumatické jámové zvedáky jsou vhodné především do opraváren, kde je požadavek na větší počet zvedaných vozů v průběhu pracovní směny např. ve stanicích technické kontroly. V opravnách s nižší četností zvedání může být nahrazen ručními hydraulickými zvedáky.

  • konstrukce zvedáku je řešena tak, aby vyhovovala požadavkům na bezpečnost a spolehlivost při práci, s minimálními požadavky na údržbu.
  • montážní jáma musí být opatřena přívodem stlačeného vzduchu min. 0,6 MPa s rozvodem po celé délce montážní jámy. Zařízení vyžaduje filtrovaný, odkalený a přimazávaný vzduch.
  • jámové zvedáky je možno vyrobit na jakýkoliv rozměr montážní jámy. Nutno uvádět vždy rozměry A,B,C.

Více informací naleznete v přiloženém prospektu.
V případě Vaší objednávky vyplňte prosím rozměry montážní jámy dle uvedeného Nákresu.

Související produkty