You are here:

O nás

Autotech Chotěboř

od roku

1994

Dodavatel kompletního vybavení pro autoservisy, pneuservisy a STK

Jsme rodinná firma, český výrobce, známí pod názvem AUTOTECH Chotěboř a na českém trhu působíme od roku 1994. 

Během roku 2000 jsme zahájili činnost jako AUTOTECH-VT, s.r.o. 

Nespokojili jsme se však pouze s prodejní činností a od r. 1996 se zabýváme vlastní výrobou zařízení pro autoservisy.

Zabýváme se:

 • Kompletním vybavením značkových i neznačkových autoservisů, dopravních podniků
 • Výrobou, prodejem, servisem zařízení garážové a servisní techniky
 • Vybavujeme kompletní technologií stanice technických kontrol v celé ČR

Úspěšně se účastníme také výběrových řízení pro státní organizace, zejména Ministerstvo obrany.

JZ-EH-E1 jámový zvedák elektro-hydraulický s vozem Scania

Specializujeme se na:

Vyrábíme široký sortiment zařízení nejen pro STK

Politika organizace

Integrovaný systém řízení organizace

Společnost je významnou celostátní organizací zabývající se kompletním vybavením značkových (VOLVO, SCANIA, ŠKODA Mladá Boleslav, IVECO, RENAULT, atd…) i neznačkových autoservisů, dopravních podniků; výrobou, prodejem, servisem zařízení garážové a servisní techniky, vybavujeme kompletní technologií stanice technických kontrol v celé ČR. Dobré jméno organizace je podloženo prací na budování organizace, založené na poctivém a seriózním jednání se zákazníky.

Systémy managementu jakosti (MSMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace.

Vedení organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů. 

Naše výrobky jsou navrženy, zkonstruovány a vyrobeny v souladu s platnými zákony, směrnicemi a Nařízeními vlády.

JZ-EH-E1 jámový zvedák Autotech s agregátem přímo na zvedáku a zvednutý vůz scania

Oblast řízení jakosti:

Zásady, kterými se ve společnosti řídíme

Oblast systému environmentálního managementu:

 • tato politika odpovídá povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností a služeb organizace
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a zavazuje se neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • stanovením celkových environmentálních záměrů poskytuje společnost rámec pro stanovování environmentálních cílů a cílových hodnot
 • organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů
 • společnost se snaží nakupovat dodávky šetrné k životnímu prostředí a které mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • organizace se zaměřuje na používání techniky a technologií s co nejmenšími dopady na životní prostředí a hygienu pracovního prostředí.

Řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace
 • organizace dbá na uplatnění bezpečnosti výrobků a na minimalizaci možných rizik pro pracovníky
 • základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká organizace se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména organizace spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí