Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) je společnost AUTOTECH-VT, s.r.o., se sídlem Žitná 1453, Chotěboř 583 01, IČ 25946480, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16708, která v případě Vaší poptávky zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • text zprávy,
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností AUTOTECH-VT, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a AUTOTECH-VT, s.r.o., nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

  • externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;
  • externímu poskytovateli přepravních služeb;
  • orgánům veřejné správy;
  • mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.
  • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Kategorie produktů