Výměna kapaliny – odmašťovací stoly

Typy kapalin:

A-standard pro dokonalé odmaštění v opravárenství a strojírenství (autodíly, části zemědělské mechanizace, výrobky po obrábění apod.)

B-standardpro odmaštění s konzervací (účinná konzervace po dobu min. 14 dnů)

C-sol (Extra)pro dokonalé odmaštění v opravárenství, před povrchovou úpravou v lakovnách a galvanovnách, pro mytí elektrických dílů a zařízení

D-sol 100odmaštění se zrychleným zaschnutím, pro mytí elektrických dílů a zařízení, dílů v opravnách, lakovnách a galvanovnách

  • výměna kapaliny je prováděna ve všech odmašťovacích a mycích stolech
  • při dodávce nové kapaliny je proveden odvoz znečištěné kapaliny a obalu
  • použité kapaliny v mycích stolech zůstávají i po servisní výměně stále výrobkem, tj. použité odmašťovací kapaliny nejsou odpadem a přecházejí do vlastnictví servisní firmy
  • výměna je prováděna na základě objednávky zákazníka
  • při výměně provádí technik vyčištění stolu a kontrolu funkčnosti zařízení

Vlastnosti kapalin

  • účinnost na všechny typy maziv a olejů ropného původu, vosky a konzervační směsi
  • náhrada technických benzínů a chlorovaných rozpouštědel
  • univerzální použití ve všech odvětvích průmyslu a zemědělství
  • všechny typy bez zápachu
  • použitelnost v elektrotechnice (startéry, alternátory, rotory, cívky apod.)

Související produkty