Regloskop

Regloskop 7535 a 7600 laser je zařízení určené pro kontrolu a seřizování světlometů všech motorových vozidel.

Regloskop ve stabilním provedení – pojezd po kolejnicích – je schválen pro provoz STK. ( Stanice technické kontroly )

Regloskop mobilní má gumová kolečka.

Zařízení pro kontrolu a seřízení světlometů typ 7535 zlepšuje zavedením přímé projekce odečítání rozhraní světlo – tma u tlumených světel a přechází od skokového nastavování matnice k nastavování plynulému po cm v požadovaném rozsahu. Tím došlo ke zpřesnění nastavování předepsaného sklonu tlumeného svazku v cm/10m podle údaje výrobce zkoušeného motorového vozidla. Konstrukčním provedením regloskop 7535 zaručuje stabilitu nastavených hodnot jak v podélném, tak i příčném směru. Výškové je snadno ovladatelný.

Typ 7600 navazuje na předcházející typ 7535 a rozšiřuje okruh použití i pro světlomety, jejichž výrobci požadují navzájem přesné ustavení optických os regloskopu a světlometu. Pro splnění tohoto požadavku je v tubusu regloskopu zabudován laserový modul, kterým je možné v případě potřeby vyslat laserový paprsek na vyznačené místo na světlometu. Tím, že laserový paprsek prochází optickou osou regloskopu a vyznačené místo na světlometu rovněž ukazuje optický střed světlometu, se optické osy obou zařízení nastaví do jedné přímky. Konstrukční provedení zaručuje při použití regloskopu 7600 stabilitu nastavených hodnot v podélném i příčném směru a velmi snadnou ovladatelnost.

V případě zájmu Vám jsme schopni nabídnout i další typy regloskopů pro Vaší dílnu, autoservis.

Související produkty