Indikátor hořlavých plynů a par GI-03M

Přístroj GI-03M je určen k vyhledávání a lokalizaci míst úniku spalitelných plynů a par v prostorech bez nebezpečí výbuchu. Přístroj je kalibrován metanem a je vhodný pro vyhledávání úniku metanu, zemního plynu, bioplynu a propan-butanu. Přístroj není selektivní, nedokáže rozlišit druh plynu.

Rozměry indikátoru jsou 135 x 60 x 30 mm, hmotnost 360 g.

Akumulátorové baterie dovolují přístroji nepřetržitý provoz v trvání maximálně osmi hodin. K prodloužení doby provozu přístroje o čtyři hodiny je určen pomocný zdroj s vestavěnou nabíječkou. Pomocný zdroj s propojovací šňůrou je doplňkové příslušenství na objednávku. Rozměry pomocného zdroje jsou 69 x 69 x 30 mm, hmotnost 250 g.

Přístroj GI-03M je schválen pro používání na STK.

Pro měření oxidu uhelnatého dodáváme přístroj s označením GI-03MCO.

Související produkty